Členstvo v klube

Pre nových členov, ktorý sa stávajú členmi klubu po prví raz poprosíme vyplniť prihlášku do klubu a spolu s potvrdením o platbe zápisného 18 € a členského na daný kalendárny rok 20 € poslať na adresu tajomníčky klubu pani - Jaroslave Magulákovej Hlavná 345, 941 44 Hul. 

Prihlášku do klubu nájdete na stiahnutie nižšie na tejto stránke a taktiež v sekcií dokumenty. 


Pre stálych členov klubu, poprosíme uhradiť ročný členský poplatok vo výške 20€ do 31. januára daného roka, v prípade
neuhradenia členského poplatku do uvedeného termínu je člen povinný opäť podať prihlášku do klubu a zaplatiť aj zápisný poplatok, ktorý je vo výške 18€.


Číslo účtu klubu IBAN : SK 86 5600 0000 0053 5203 3001
ZÁPISNÝ POPLATOK 18,00€
ČLENSKÉ 20,00€

do poznámky prosím napíšte meno + členské