Funkcionári klubu

Členovia výboru: 

Predseda:   Milan Polák                                                                                                                                                                             Telince 72, 951 61                                                                                                                                                                 tel: 0905 757 000                                                                                                                                                                   email: mpgroup72@gmail.com


Podpredseda: Ing.Peter Pačesa                                                                                                                                                                    Š.M.Daxnera 648,  981 01 Hnúšťa                                                                                                                                      tel: 0907 097 744                                                                                                                                                                  email: p.pacesa@gmail.com  


Tajomníčka: Jaroslava Maguláková                                                                                                                                                          Hlavná 345, 941 44 Hul                                                                                                                                                        tel: 0904700563                                                                                                                                                                    email: jmagulakova@gmail.com


Hlavný poradca chovu a (KAO): Ing. Milan Polák ml                                                                                                                                                                       Telince 72, 951 61                                                                                                                                                                 tel: 0915 057 417                                                                                                                                                                   email: polak.milan72@gmail.com


Poradca chovu MSP: Petr Kubík                                                                                                                                                                               Parková 13, 951 93 Topolčianky                                                                                                                                                           tel: 0907 262 325                                                                                                                                                                                       email: petr.jockey@gmail.com 


Pokladník:  Martina Sásová                                                                                                                                                                      Vojenská 2524/32,93401 Levice                                                                                                                                         tel: 0903379209                                                                                                                                                                     email: sasovam@gmail.com


Člen: MVDr. Peter Supuka                                                                                                                                                             tel: 0915 986 733                                                                                                                                                                  email: supuka.peter@gmail.com


 Náhradníci výboru: Ing. Miloš Supuka                                                                                                                                                 

                               


Členovia kontrolnej a revíznej komisie: Marián Belis                                                                                                                                                                 Ondrej Bíroš                                                                                                                                                                 Martin Supuka