Štandard

Kaukazský ovčiak

KAUKAZSKÝ OVČIAK - 328

Pôvod: ZSSR

Pod záštitou : Ruska .

DÁTUM PUBLIKÁCIE OFICIÁLNE platného štandardu : 13.10.2010 .

VYUŽITIE : Strážny pes .

ZARADENIE PODĽA FCI : Skupina 2 pinče a bradáče

Typ - molosoidné

plemená ,

švajčiarske salašnícke psy

Sekcia 2.2 molosoidné plemená

horského typu

Bez skúšky výkonu .

KRÁTKE HISTORICKÉ ZHRNUTIE

Predpokladá sa , že kaukazský ovčiarsky pes ( KO ) pochádza zo starovekých psov z Kaukazu .

Rozšírenie tohto plemena zahŕňa oblasti od kaukazských hôr po trávnatej stepi južného Ruska .

Na formovanie plemena nemal vplyv len prirodzený výber , ale aj tradície národov osídľujúcich oblasť Kaukazu .

V minulosti boli KPP používané k ochrane stád a bydlísk pred predátormi a inými útočníkmi .Prvá zmienka o veľkých molosoidných psoch používaných v armáde arménskeho cára Tigran II sa datuje od 1. storočie pred n. l .

Chovateľská práca s plemenom začala na konci 20 - tých rokov 20.storočia v ZSSR . V procese selekcie sa vždy kládol dôraz na potrebu takýchto vlastností , ako fyzická sila , sebavedomie , nebojácnosť , veľmi rozvinutý sluch , dobrý zrak a hustá , nepremokavá srsť .

Všetky tieto vlastnosti , rovnako tak ako ich vytrvalosť , dovoľujú ľuďom používať KPP vo všetkých klimatických podmienkach vrátane tých najdrsnejších .

CELKOVÝ VZHĽAD

Kaukazský pastiersky pes je harmonicky stavaný , veľký , silný pes s masívnou kostrou a mohutným svalstvom , nepatrne obdĺžnikového formátu .

Pohlavný výraz je dobre vyjadrený . Samce, v porovnaní so samicami ,sú osvalenejšíe , s dobre vyvinutým kohútikom a väčšie hlavou . Sú tiež celkovo masívnejšie , a majú kratšie telo ako sučky .

Samce s typom dlhšej srsti majú výrazne zreteľnú hrivu .

Dôležité proporcie

Dĺžka tela presahuje výšku v kohútiku o 3-8 % . Dĺžka predných končatín činí v priemere 50-52 % výšky v kohútiku . Dĺžka lebky je s dĺžkou ňufáka v pomere 3:2 .

POVAHA A SPRÁVANIE

Správanie je vyrovnané , aktívne , sebavedomé , nebojácne a nezávislé . Kaukazský pastiersky pes je oddaný svojmu pánovi , má vynikajúce vlohy pre stráženie a vrodenú nedôveru k cudzím ľuďom .

HLAVA

Temeno : Hlava je veľká , masívna , široké líc kosti . Pri pohľade zhora hlava pripomína tupý klin so širokou základňou .

Lebka : Masívne a široké, takmer ploché čelo rozdelenej plytkú čelné brázdou . Nadočnicové oblúky sú vyvinuté , ale nie vystupujúce . Tylový hrboľ nevystupuje .

Stop : výrazný , ale nie príliš silno .

TVÁROVÁ ČASŤ

Ňucháč : Čierna, veľká, s primerane otvorenými nozdry , nevystupujúce mimo obrys papule . U strakatých alebo škvrnitých psov je žiaduce čierna nosná huba , ale nie je povinná ( ale geneticky modrý alebo pečeňovo hnedý ňucháč nie je povolený ) .

Papuľa : Široká a hlboká , postupne sa zužujúca k ňucháču , so silnými čeľusťami a bradou , široký koreň a chrbát nosa , dobre vyplnená pod očami . Horná línia papule a lebky sú paralelné .

Pysky : Silné , pevné , s dobrým pigmentom .

Čeľusť / Zuby : Zuby by mali byť zdravé , biele , silné ; rezáky sú tesne vedľa seba v jednej línii . Úplný nožnicový alebo kliešťový skus ( t .j . 42 zubov ) .

Poškodenia ( zlomené alebo vyrazené ) rezákov alebo očných zubov , ktoré nemá vplyv na ocenenie zhryzu , nevadí ; absencia jedného alebo dvoch zubov PM1 nemá vplyv na ocenenie .

Líca : Dobre vyvinutý jarmový oblúk , zdôraznený výraznými žuvacími svalmi .

Oči : primerane veľké , oválne , nie príliš hlboko zasadené , široké a šikmo posadené . Farba je rôznych odtieňov od tmavohnedej po lieskovo orieškovou . Očné viečka sú čierna , suchá a tesne priliehajúce . Celkový výraz je vážny , pozorný a zvedavý .

Uši : primerane veľké , silné , trojuholníkového tvaru prirodzene visiace , vysoko a široko posadené . Vnútorná časť ucha prilieha k lícam . Uši sú tradične kupírované v krajine pôvodu . Prirodzené uši majú rovnakú hodnotu .

KRK : Strednej dĺžky , silný , nízko nasadený , oválny v priereze . Golier je výrazný najmä u samcov .

TRUP

Veľmi dobre vyvinutý vo všetkých rozmeroch , široký , svalnatý a dobre vyvážený .

Kohútik : Dobre výrazný , primerane dlhý . Výška v kohútiku mierne prevyšuje výšku v krížoch .

Chrbát : Rovný , široký , pevný .

Bedrá : krátke, široké , mierne klenuté .

Kríže : primerane dlhá , široká , oválna , mierne sa zvažujúca ku koreňu chvosta .

Hrudník : Dlhý , široký , dobre klenutý , všeobecne hlboký rovnako tak ako v jeho prednej časti , v priereze je široko oválneho tvaru . Rebrá sú pružné , falošná rebrá sú dlhé . Predhrudie je výrazné .

Spodná línia a brucho : Brucho je mierne vtiahnuté smerom dozadu .

Chvost: Vysoko nasadený , v tvare kosáka alebo stočený . V pokoji visiace dole dosahujúci k pätám , keď je pes ostražitý , môže byť chvost nesený nad líniou chrbta .

KONČATINY

Predné končatiny

Celkový vzhľad : Dobre osvalené . Pri pohľade spredu sú predné končatiny rovné , rovnobežné , ktoré sú nasadené dosť široko od seba .

Ramená : výrazne svalnatý . Primerane dlhá , široká , zvažujúca sa do uhla s nadlaktím približne 100 °. Lopatka pevne prilieha proti hrudníka .

Ramená: Silné a svalnaté , tesne priliehajúce .

Lakte : Umiestnené striktne vzadu v súbežnej osi , nie sú vytočené dovnútra ani von ..

Predlaktie : Rovné , masívne , primerane dlhé , dobre osvalené ; zaoblené v priereze .

Nadprstie: Krátke , masívne , z pohľadu spredu a so strany takmer rovné .

Labky : Veľké , okrúhle , prsty dobre klenuté , tesne rastlé .

Zadné končatiny

Celkový vzhľad : Z pohľadu zozadu rovné , rovnobežné a primerane široké . Kolená a päty z pohľadu zo strany sú dostatočne dobre zauhlené . Panvové končatiny by sa nemali opierať príliš vzadu , ale pod zadkom .

Stehno : Široké , svalnaté , primerané dlhé .

Koleno : Dostatočne dobre zauhlené .

Predkolenie : Široký , svalnatý , primerané dlhý .

Päty: Široké a štíhle , dostatočne dobre zauhlené , pevné , nevybočuje dovnútra ani von .

Nadprstia : Nie je dlhé , masívne , z pohľadu spredu a zo strany takmer rovné .

Labky : Veľké , okrúhle , prsty dobre klenuté , tesne rastlé .

CHÔDZA / POHYB : Voľný , pružný , pohyb bez náhlenia s dobrou hnacou silou v panvových končatinách . Dobrá stabilita vo všetkých kĺboch ​​s dobrou koordináciou . Typickým pohybom je klus . Kohútik je v rovnakej úrovni ako zadok a línia chrbta je pri pohybe pomerne stabilné .

KOŽA : Silná , dostatočne pružná , bez záhybov a vrások .

OSRSTENIE

Srsť : Rovná , hrubá , odstávajúce srsť s dobre vyvinutou podsadou . Dĺžka vrchnej srsti rovnako tak ako podsady by nemala byť kratšia ako 5 cm . Na hlave a predných končatinách je srsť kratšia a hustejšia . Chvost je úplne pokrytý hustou srsťou a vyzerá silne a huňaté . Dlhšia vrchná srsť utvára " kefy " na ušiach , "hrivu " okolo krku a "nohavice " na zadných stranách stehien

Farba : Akékoľvek jednofarebné sfarbenie , strakatá alebo bodkovaná forma . Okrem celočierne , čierne škvrnité alebo čierne v akejkoľvek kombinácii alebo modrej či pečeňovo hnedej .

VÝŠKA A VÁHA

Výška v kohútiku : Psy : Žiaduce výška je 72-75 ;

Minimálne 68 cm ;

Sučky : Žiaduce výška je 67-70 cm ;

Minimálne 64 cm .

Väčší vzrast pri harmonickej stavbe tela nie je nedostatkom .

Váha : Psy : Minimálne: 50 kg ;

Sučky : Minimálne: 45 kg .

VADY

Akákoľvek odchýlka od vyššie uvedených znakov má byť považovaná za chybu a vážnosť , s ktorou je vada posudzovaná, má byť v priamom pomere k jej stupňu a jej vplyvu na celkový zdravotný stav a blaho psa .

Hrubé chyby :

• Príliš ľahká alebo príliš ťažká stavba tela .

• Nedostatok sebavedomia .

• Odchýlky od pohlavného výrazu .

• Hlava malá v pomere k telu , jemná , úzka , dlhá , lymfatická , hranatá alebo guľatá hlava .

• Silne vyjadrený stop .

• Ňucháč : dolu smerujúci ; nahor smerujúci či špicatý .

• Zuby príliš malé , široko umiestnené , rezáky nie sú posadené v jednej rovine , akákoľvek odchýlka od zubného štandardu ( okrem absencie PM1 ) .

• Nedostatočne výrazné lícne kosti .

• Oči veľké , vypuklé , veľmi svetlé , viditeľná spojivka , ovisnuté očné viečka .

• Uši veľké , úzke , posadené príliš nízko .

• Vyklenutý alebo previsnutý chrbát ; dlhá , zvažujúci alebo klenuté bedrá , zadok vyššie ako kohútik .

• Kvadratické telo , príliš zavalité , príliš dlhé , úzke vpredu aj vzadu , príliš dlhé nohy , hrudník veľmi krátky , plochý či plytký ; krátka či strmá chrbtica .

• Vrodená krátkchvostosť , bezchvostosť

• Slabé kosti , svaly a väzy v kĺboch ​​.

• Nesprávne uhlenie .

• Skrivené predlaktia

• Nevyvážený pohyb .

• Nedostatok hnacej sily v panvových končatinách .

• Srsť , ktorá je veľmi jemná , kučeravá ;,veľmi krátka vrchná vrstva alebo chýba podsada .

Vylučujúce chyby :

• Agresívni alebo príliš bojazliví jedinci .

• Psy vykazujúce zjavné fyzické alebo povahové odchýlky musia byť vylúčení .

• Akákoľvek odchýlka od požadovaného zhryzu .

• Neúplný zubný štandard ( chýbajúci akýkoľvek zub okrem tretích stoličiek ( M3 ) alebo prvých premolárov ( PM1 ) ) .

• Entropium .

• Fľakaté oči , tmavo modré , oči so zeleným nádychom , alebo oči rozdielnej farby .

• Kupírovaný chvost .

• Neustále prešľapovanie na mieste alebo nemožnosť oceniť pohyb .

• Čierna farba v akejkoľvek podobe , celočierna , kombinovaná , strakatá , bodkovaná alebo čierne sedlo ( okrem masky) 

• Genetická modrá farba v akejkoľvek podobe alebo odtieňa .

• Modrošedo pigmentovaný ňucháč , pysky a okraje očných viečok .

• Genetická hnedá farba v akejkoľvek podobe alebo odtieňa .

• Geneticky modrý ňufák , pysky a okraje očných viečok .

• Čierna farba s pálením , modrá alebo hnedá .

• Vzrast nižšia ako minimálna výška .

• Vážne odchýlky od pohlavného typu u samcov .

Poznámka : Psy ( samce) musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.


MOSKOVSKÝ STRÁŽNY PES


Pôvod: Rusko

Dátum PUBLIKÁCIE je platný, originál-STANDARD: 00.00.0000

VYUŽITIE: Formy využitia plemien jevyjádrený v samotnom jeho mene--strážny pes a spoločník. Ľahko saprispôsobí ako v byte,tak aj v dome či na pozemku, prispôsobivý voči klimatickým podmienkám a ľahko sa udržiava. Je to poslušný, vyrovnaný pes s dedičným ochranárským inštinktom.

FCI KLASIFIKÁCIA: Skupina 2. Pinče a bradáče-molosoidní plemená

- Švajčiarske pastierske psy

Oddiel 2.2 Horský typ, bez pracovnej skúšky.

Krátky historický prehľad: Moskovský strážny pes bol vyšľachtený v roku 1950. Tvorca tohto plemenabola vojenská kynologická škola, konkrétne jej chovateľská stanica " Červená hviezda". Plemeno vzniklo krížením Kaukazského ovčiaka ,Svatobernardského psa a Ruskéhošrkvrnitého psa. Prvým predstaviteľom plemena Moskovký strážny pes bol Orslan.

Prvý popis plemena Moskovský strážny pes siaha až do roku 1958. Prvýštandard bol publikovaný v

v roku 1985, kedy bolo plemeno uznané medzinárodne. 17. apríla 1992 bol uvedený štandard schválený Ruskou federáciou pre pracovné psy. Platný štandard bol schválený v roku 1997 Ruskou kynologickou federáciou a uznaný oddelením pre chov zvierat Ruského ministerstva poľnohospodárstva.

Celkový vzhľad: Moskovský strážny pes je mohutnýpess nadpriemernou výškou, harmonický, robustného typ a pevnej konštitúcie s mierne predĺženýmtelesným rámcom. Je to dobre svalnatý pes, pohyblivý aveľmi aktívnyi. Pohlavný výraz je jasne definovaný, psy sú viditeľne mohutnejšie ako feny.

Dôležité PROPORCIE: Dĺžka tela je v pomere voči kohútiku u psov 104 - 105%, u fen 106%-

108%. Hĺbka hrudníka je 50 - 52% výšky v kohútiku. Dĺžka nosnej partie tvorí 34% - 37%

dĺžky hlavy.

POVAHA/TEMPERAMENT: Poslušný, sebavedomý, vyrovnaný, inteligentný, s výrazne ochranárským a strážnym inštinktom, nezávislý a priateľský, verný majiteľovi a rodine, nikdy nevykazuje bezdôvodnú agresiu. Ľahko sa cvičí, môže byť aj sprievodným, ochranným a strážnym psom.

Hlava: Masívna, veľká, výrazná, ale v harmónii k celkovému vzhľadu psa.

LEBKA:

Lebka: široká a hlboká s širokým, mierne zdvihnutý čelo, čelné brázda je málo viditeľná, nadočnicové

oblúky sú dobre vyvinuté. Vzhľadom k dobre vyvinutému svalstvu je tylový hrbol len slabo poznateľný.

Stop: krátky, dobre viditeľný, pomerne hlboký.

2

TVÁROVÁ ČASŤ:

Nos: Veľký a široký, čierny.

Papuľa: kratšía ako lebka, veľká, široká, hlboká, pod očami dobre vyplnená. Dĺžka papule je približne 34%-37% dĺžky hlavy. Hřber papule je v paralelnej línii s čelom.

Pysky: silné, mäsité, čierne, pevné, a pri zavretej tlame úplne zakrývajúce spodnú čeľusť. Neprevislé pysky

ČEĽUSTE/zuby: čeľuste sú silné a široké. Zuby sú veľké, biele, tesne k sebe priliehajúce, rezáky postavené vjednej línii, plnochrupost-42 zubov. Nožnicový zhryz. Zlomené rezáky a špičiaky, ak nebránia v určení skusupsa, neovplyvňujú kvalitu jednotlivca.

Líca: dobre vyvinuté.

Oči: stredne-veľké, tmavé, guľaté, hlboké a široko posadené. Výraz je pokojný a sebaistý. Očné viečka sú čierne, pevné a relatívne suché.

Uši: stredne veľké, zavesené na chrupavky, trojuholníkové, mierne zaoblené, so strapcami, predný okraj ucha tesne prilieha k lícam psa. Nasadené nad očnou líniou.

Krk:Stredne dlhý, oválny v priereze, jeho dĺžka je približne rovná dĺžke hlavy, dobre osvalené, stredne vysoko nasadený, šija jasne vyjadrená, je tolerovaný mierny lalok.

TELO:

Horná línia: rovná, pevná.

Kohútik: dobre vyvinutý a viditeľné nad chrbtovou líniou, najmä u psov-samcov, široký, dlhý, dobre svalnatý.

Kohútik vo výške nad zadok.

Chrbát: Silný, rovný, široký a svalnatý. Čistá dĺžka chrbta sa rovná približne ½ dĺžky chrbáta meranej od kohútiku ku koreňu chvosta.

Bedrá: krátke, široké, dobre osvalené, mierne klenuté.

Kríže: široké, svalnaté, stredne dlhé, mierne sa zvažujúce.

Hrudník: hlboký, dlhý a široký, jasne vyvinutý, hrudník rozširuje chrbát. Predhrudie trochu vystupuje

pred lopatku. Spodná časť hrudníka dosiahne úroveň lakťa alebo mierne nižšie.

Spodná línia a brucho: mierne vtiahnuté brucho.

Chvost: Široký, silný, až k pätám. Nasadený na úrovni tak, aby zlúčil s klesajúcim chrbtom. V pokoji visiaci, na konci nesený v miernom oblúku, v strehu nesený kosákovo nad chrbtom. Po celej dĺžke rovnomerne osrstený.

KONČATINY

HRUDNÉ KONČATINY:

Celkový vzhľad: silné kosti. Hrudné končatiny sú pri pohľade spredu rovné a rovnobežne postavné.

Lopatka: dlhá, dobre osvalená a uložená. Uhol medzi lopatkou a ramennou kosťou je približne 90 ° - 100 °.

Nadloktie: Šikmé, stredné dlhé, masívne.

Lakeť: nikdy vtočený von alebo vytočený von.Výška od zeme až k lakťu tvorí 50-52% kohútikovej výšky jednotlivca.

Predlaktie: rovné, dostatočne dlhé a masívne.

Priehlavok (nadprstia): krátke, široké, silné, mierne šikmené.

Tlapy: veľké, guľaté, klenuté prsty, vankúšiky sú hrubé a mäsité, pazúry môžu byť akejkoľvek farby.

PANVOVÉ KONČATINY:

Celkový vzhľad: silné kosti. Pri pohľade zo zadu rovné a paralelné, od seba trochu širšie postavené ako hrudné končatiny.

Stehná: stredne dlhé, mierne šikmé.

Kolena: Dobre zauhlené.

Lýtka: takmer rovnakej dĺžky, ako stehná.

Päty: Pri bočnom pohľade dobre zauhlené.

Priehlavok (zadné nadprstia): krátky a silný, takmer zvislo.

Zadné labky: veľké, guľaté,s klenutými prstami, vankúšiky sú hrubé a mäsité, pazúry môžu mať ľubovoľnú farbu.

Pohyb: Voľný a vyvážený pomalý pohyb.

Typickými pohybmi sú klus s dlhým krokom a ťažký cval. V kluse sa končatiny pohybujú v paralelne s osou tela, pri zvýšenom ruchu klusu sa končatiny viac približujú s tendenciou vytvoriť jednu stopu. Všetky kĺby sú voľne pohyblivé. Pri pohybe je kohútik a zadok približne na rovnakej úrovni.

Koža: Silná, bez veľkého množstvo voľnej kože, je tolerovaný lalok.

OSRSTENIE:

Srsť: bohatá, dlhá, hustá, s dobre vyvinutou podsadou a rovnými pesíkmi. Kratšie osrstenie na hlave a na prednej časti končatín. Srsť tvorí hrivu okolo krku, osrstenie na zadnej strane končatín a chvosta je rovnomerné.Osrstenie je rozvinutejšie u psov - samcov. Mierne zvlnená srsť je tolerovaná na chrbtici zadku, na predlaktí.

Farba: Strakatá, škvrnitá. Biela s červenou, červeno-čierna, červená alebo na černasté škvrny.

Bez ohľadu na farbu škvŕn by mal byť prítomný červený odtieň. Biele sfarbenie je potrebné na hrudi,

predlaktia na lakťoch, zadným nadprstiam až k pätám a na špičke chvosta. Okrem uvedených škvŕn

farby sú žiadúce čierne škvrny okolo očí (monokel) a strapcami černasté farby okolo uší.

Najpopulárnejšie je tmavé sfarbenie hlavy s tmavou maskou, čierne znaky okolo očí (monokel) a načernalé sfarbenie okolo uší-všetkov kontraste so svelejším telom s červenými škvrnami, ktoré sú výrazne ohraničené od bielej farby.

VÝŠKA A VÁHA:

Výška v kohútiku:

Psy-77-78 cm, nie menej ako 68 cm.

Feny-72-73 cm, nie menej ako 66 cm.

Horná hranica výšky nie je obmedzená.

Hmotnosť: Psy od 55 kg.

Feny od 45 kg.

Vady:Akákoľvek odchýlka od vyššie uvedených hodnôt musí byť posudzovaná ako vada, stupeň

Hodnotenia musí presne vychádzať zo stupňa tejto vady a jej vplyvu na celkové zdravie a pohodu jednotlivca.

VÁŽNE CHYBY:

 • Všetky odchýlky od konštitúcie alebo anatomické vady.
 • Ľahký, štvorcový rám.
 • Ochabnutosť
 • Nadmerné vzrušivosť.
 • Úzka hlava, okrúhla lebka, hladký alebo strmé stop.
 • Ovysnuté pysky, nadprodukcia slín v kútikoch úst (slinenie).
 • Čelnej brázda je hlboká, hlboké vrásky na čele, líca príliš mäsité.
 • Nedostatočné pigmentácia pyskov, nosová pigmentácia je neúplná.
 • Preklopené, napoly-stojace uši, ružové uši.
 • Príliš svetlé oči, výrazné, šikmo posadené, voľné viečka, viditeľné tretie viečko, pochmúrny výraz.
 • Krk je príliš dlhý, vysoko nasadený, nadmerné laloku.
 • Zadok je výrazne nad kohútik.
 • Zalomený, zatočený a kupírovaný chvost.
 • Strmé ramená, obmedzenie mobility v ramene.
 • Krátke lopatky alebo paže.
 • Príliš úzke postavenie predných a zadných končatín.
 • Kravský postoj, príliš dlhé lýtka, aj príliš otvorený postoj, príliš slabé šľachy.
 • Kučeravá srsť, príliš krátka srsť, absencia závesov.
 • Iné než uvedené sfarbenie.é Biele škvrny na ušiach, asymetrické monokle, nedostatočné monokle, alebo monokel iba na jednom oku, monokel bez čiernej farby, nie plné monokle.
 • Výška u psov menej ako 68 cm, u fen menej ako 66 cm.

VYRAĎUJÚCE VADY:

 • Agresivita alebo nadmerné plachosť.
 • Musia byť diskvalifikovaní jedinci, ktorí vykazujú zjavné fyzické alebo povahové abnormality.
 • Predkus alebo podkus, skrížený skus
 • Chýba jeden alebo viac zubov, nepravidelne postavené rezáky.
 • Hnedý nos a očné viečka.
 • Modré alebo zelené oči, škvrny na rohovke.
 • Paspárky.
 • Asymetrické pohyb a tempo.
 • Odchýlka od typu typického pohlavného prejavu-fena psieho vzhľadu a naopak.

POZN.: Psi - samci musia vykazovať normálne vyvinuté semenníky úplne uložené v miešku

© 2018 SKRP | Všetky práva vyhradené
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!