Vážení členovia klubu, 

dávame Vám do pozornosti novelizovaný výstavný poriadok, ktorý nájdete na stránkach SKJ, ale rovnako aj tu v prílohe. Ďalšou dôležitou zmenou je zmena v zaužívanej kynologickej terminológii, ohľadom názvu "chovateľská stanica"viac v prílohe. 

Treťou novinkou je vyhláška MPaRV 283/2020, ktorú si taktiež môžete pozrieť nižšie v prílohe. 

Dávame do pozornosti že do 28.2 je možné sa prihlásiť do Hitparády SKRP viac v sekcií Hitparáda. 


Možnosť darovania dvoch percent vašich daní klubu SKRP.

Názov                                  SLOVENSKÝ KLUB RUSKÝCH PLEMIEN 
Forma                                  Občianske združenie
Rok registrácie                    2019
Dátum registrácie               26. 11. 2019 11:38:25
Dátum poslednej zmeny    26. 11. 2019 11:38:25
Evidenčné číslo                   6915
IČO                                         51484111
SID
Ulica                                       Telince 72
Mesto                                     Telince
PSČ                                         95161
Okres                                      Nitra
Štát                                         Slovenská republika
Bankové účty
Predčíslie                              Č.Ú.                                                Banka                                                  Pobočka
                                               SK8656000000005352033001 Prima banka Slovensko, a.s.           Vráble 


https://www.notar.sk/Úvod/Notárskecentrálneregistre/Poberatelia2zdane-vyhľadávanie/Poberatelia2zdane-detail.aspx?id=7426


Zápisnicu z výročnej členskej schôdze si môžte stiahnuť tu.


Zápisnica z členskej schôdze 18.9.2020


Poprosíme uhradiť ročný členský poplatok vo výške 20€ do 31. januára daného roka, v prípade

neuhradenia členského poplatku do uvedeného termínu je člen povinný opäť podať prihlášku do klubu a zaplatiť aj zápisný poplatok, ktorý je vo výške 18€.

Číslo účtu klubu IBAN : SK 86 5600 0000 0053 5203 3001


ZÁPISNÝ POPLATOK 18,00€

ČLENSKÉ 20,00€ 
do poznámky prosím napíšte meno + členské 


Prihlášky do klubu prosím zasielajte na adresu tajomníčky klubu pani - Jaroslave Magulákovej Hlavná 345, 941 44 Hul 

© 2018 SKRP | Všetky práva vyhradené
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!