DUO CAC CLUB SHOW WEEKEND

Vážení chovatelia a milovníci plemien Kaukazský ovčiak a Moskovský strážny pes, srdečne vás pozývame na DUO CAC výstavu, ktorá sa bude konať pri Slnečných jazerách v Senci. Rezervujte si víkend 20.-21.4.2024 pre Európsku klubovú výstavu KAO A MSP, kt. bude 20.4. a 6. Špeciálnu výstavy SKRP, ktorá bude 21.4.2024.

Za jeden víkend môžu vaši kaukazáci a moskováci získať titul Klubového šampióna a Klubového šampióna mladých SKRP.

Prihlásiť sa môžete cez www.clubdogshow.sk

6. Klubová výstava SKRP 17.9.2023 Radava

Posudzovaním nás poctí pán rozhodca Ferenc Gröschl/ Maďarsko

Výstava sa bude konať 17.9.2023, t.j. v nedeľu v areáli Penziónu Lagáňa v Radave. 

Všetci nadšenci ruských plemien sú srdečne vítaní !!

Ubytovacie kapacity v penzióne sa uvoľnili, takže je možné sa ubytovať priamo na mieste konania výstavy.

Výbor klubu by rád vyjadril poďakovanie manželom Róbertovi a Marte Síkeľovcom za podporu tejto špeciálnej výstavy! Patrí Vám jedno veľké ďakujeme. 


Pozvánka na členskú schôdzu 

Srdečne Vás pozývame na výročnú členskú schôdzu SKRP , ktorá sa

bude konať v piatok 7.4.2023 miesto penzión Lipa Tlmače,

Kozmálovská cesta 153 , o 18:00 hod .Tešíme sa na Vašu účasť.

Program schôdze:

1. Privítanie účastníkov

2. Odsúhlasenie návrhu programu a overovateľov zápisnice

3. Schvaľovanie nových členov a kontrola uznesení

4. Správa o činnosti od poslednej ČS

5. Správa o hospodárení za rok 2022

6. Informácia o členskej základni

7. Správy poradcov chovu

8. Diskusia

9. Návrh na uznesenie a jeho schválenie

10. Záver

Tešíme sa na Vašu účasť.

S pozdravom výbor SKRPVážení členovia klubu, 

dávame Vám do pozornosti novelizovaný výstavný poriadok, ktorý nájdete na stránkach SKJ, ale rovnako aj tu v prílohe. Ďalšou dôležitou zmenou je zmena v zaužívanej kynologickej terminológii, ohľadom názvu "chovateľská stanica"viac v prílohe. 

Treťou novinkou je vyhláška MPaRV 283/2020, ktorú si taktiež môžete pozrieť nižšie v prílohe. 

Dávame do pozornosti že do 28.2 je možné sa prihlásiť do Hitparády SKRP viac v sekcií Hitparáda. 


Možnosť darovania dvoch percent vašich daní klubu SKRP.

Názov                                  SLOVENSKÝ KLUB RUSKÝCH PLEMIEN 
Forma                                  Občianske združenie
Rok registrácie                    2019
Dátum registrácie               26. 11. 2019 11:38:25
Dátum poslednej zmeny    26. 11. 2019 11:38:25
Evidenčné číslo                   6915
IČO                                         51484111
SID
Ulica                                       Telince 72
Mesto                                     Telince
PSČ                                         95161
Okres                                      Nitra
Štát                                         Slovenská republika
Bankové účty
Predčíslie                              Č.Ú.                                                Banka                                                  Pobočka
                                               SK8656000000005352033001 Prima banka Slovensko, a.s.           Vráble 


https://www.notar.sk/Úvod/Notárskecentrálneregistre/Poberatelia2zdane-vyhľadávanie/Poberatelia2zdane-detail.aspx?id=7426


Zápisnicu z výročnej členskej schôdze si môžte stiahnuť tu.


Zápisnica z členskej schôdze 18.9.2020


Poprosíme uhradiť ročný členský poplatok vo výške 20€ do 31. januára daného roka, v prípade

neuhradenia členského poplatku do uvedeného termínu je člen povinný opäť podať prihlášku do klubu a zaplatiť aj zápisný poplatok, ktorý je vo výške 18€.

Číslo účtu klubu IBAN : SK 86 5600 0000 0053 5203 3001


ZÁPISNÝ POPLATOK 18,00€

ČLENSKÉ 20,00€ 
do poznámky prosím napíšte meno + členské 


Prihlášky do klubu prosím zasielajte na adresu tajomníčky klubu pani - Martine Sásovej, Vojenská 2524/32, 93401 Levice, sasovam@gmail.com


© 2018 SKRP | Všetky práva vyhradené
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!